Завантаження...
Реєстрація
TwitterFacebookВКонтакте
Підпишіться на наші RSS новини.
UARU

Новини: Документи, що необхідно подати при податковій перевірці

Одного разу одне законослухняне підприємство отримало лист з податкової приблизно наступного змісту: "Просимо надати всі фінансові документи за період, починаючи з початку року і по сьогоднішній день ...". Автор, звичайно, трохи перебільшував текст листа, але схожа ситуація трапляється часто-густо. У платника податків відразу виникають питання: які саме документи? Якого змісту? У розрізі яких контрагентів? Та й взагалі, на якому, власне кажучи, підставі?
   
   
Як потрібно реагувати на подібні "прохання" податкової та який порядок надання їй документів?
   
   
Почнемо з того, що вимагати будь-які документи податкова служба має право тільки у випадках, прямо встановлених Податковим кодексом (далі - ПК, Кодекс). Ст. 85 ПК регулює порядок надання платниками податків документів органам державної податкової служби під час проведення перевірок таких платників податків. Надання інформації разом з підтверджуючими документами в інших, "позапровірочних" випадках регулюється ст. 73 Кодексу. В обхід цих норм працівники перевіряючих органів діяти не можуть, оскільки, згідно з ч. 2 ст. 19 Конституції, органи державної влади зобов'язані діяти лише на підставах, в межах повноважень та в порядку, передбачених Конституцією та законами України.
   
   
Яка перевірка - такі документи
   
   
Перелік і види документів, які повинні бути надані органам державної податкової служби, обмежений їх причинно-наслідковим зв'язком з предметом перевірки. Це означає, що платник податку зобов'язаний надавати не всі документи, які стосуються його діяльності, та ще й за період, який завгодно податкової, а лише ті, які мають безпосереднє відношення до предмета перевірки. Тобто якщо податківці прийшли перевіряти дотримання касової дисципліни, подавати їм на вичитку договори з підрядниками не потрібно.
   
   
Перелік документів, які можуть бути надані, залежить також і від виду перевірки - вона може бути камеральна, документальна і фактична.
   
   
Предметом камеральної перевірки є дані, що містяться у податковій звітності, поданій платником податків. При цьому податківці не вимагають документів - подати ту чи іншу форму податкової звітності платник податків повинен в звичайному порядку, добровільно і у встановлений термін. Однак у разі виявлення недостовірності даних у звітності органу державної податкової служби має право звернутися до платника податку з письмовим запитом щодо надання пояснень та підтверджуючих документів. Невиконання ж вимог запиту протягом 10 робочих днів з моменту його отримання є, згідно з пп. 78.1.4 НК, підставою для проведення документальної позапланової перевірки.
   
   
Предметом документальної перевірки є своєчасність, достовірність, повнота нарахування та сплати всіх передбачених НК податків і зборів, виконання вимог валютного та іншого законодавства, контроль за додержанням якого покладено на контролюючі органи, а також вимог законодавства щодо укладення трудових договорів, оформлення трудових відносин з працівниками ( найманими особами).
   
   
Така перевірка здійснюється на підставі податкових декларацій (розрахунків), фінансової, статистичної та іншої звітності, регістрів податкового та бухгалтерського обліку, ведення яких передбачено законом, первинних документів, які використовуються в бухгалтерському та податковому обліку і пов'язані з нарахуванням і сплатою податків і зборів, виконанням вимог іншого законодавства, а також отриманих в установленому законодавством порядку органом державної податкової служби документів та податкової інформації, у т. ч. за результатами перевірок контрагентів. Всі ці документи податківці мають право вимагати під час документальної перевірки.
   
   
Предметом фактичної перевірки є порядок здійснення платниками податків розрахункових та касових операцій, наявності ліцензій, патентів, свідоцтв, в т. ч. свідоцтва про державну реєстрацію, виробництва та обігу підакцизних товарів, дотримання законодавства щодо укладення трудових договорои, оформлення трудових відносин з працівниками (найманими особами).
   
   
Як починається перевірка
   
   
Дата початку проведення документальної планової перевірки зазначається в повідомленні про проведення такої перевірки, яке разом з копією наказу повинно бути вручено платнику податків не пізніше ніж за 10 днів до дня її початку. Що стосується документальної позапланової і фактичної перевірок, то вони починаються з моменту вручення під розписку платнику податків копії наказу про проведення відповідної перевірки. При проведенні документальної позапланової невиїзної перевірки платник податку також повинен отримати повідомлення, в якому вказується дата початку її проведення.
   
   
Фактично початком документальної виїзної (як планової, так і позапланової) і фактичної перевірок є момент ознайомлення і підписання посадовими особами платника податків або його представниками направлення на проведення перевірки, яке повинно бути пред'явлено посадовими особами податкової служби та оформлено відповідно до п. 81.1 ст. 81 Податкового кодексу. Якщо ж платник податків відмовляється підписати напрям, це повинно бути оформлено актом, який є підставою для початку перевірки.
   
   
Копія або оригінал?
   
   
Якщо під час податкової перевірки податківці виявили які-небудь порушення податкового та іншого законодавства, що знаходиться в їх компетенції, у них виникає право вимагати копії первинних фінансово-господарських, бухгалтерських та інших документів, які свідчать про приховування (заниження) об'єктів оподаткування, несплату податків, зборів (обов'язкових платежів), порушення вимог іншого законодавства, контроль за додержанням якого покладено на органи державної податкової служби.
   
   
Однак нехай вони самі скажуть конкретно, які документи і за який період їм необхідні. Фрази типу: "Покажіть, що у вас на цій полиці" відразу необхідно відкидати. До речі, надані перевіряючим копії документів обов'язково повинні бути завірені підписом платника податків або його посадової особи та скріплені печаткою (за її наявності), інакше можна посилатися на те, що ці документи підроблені або підкинуті самими податківцями.
   
   
Згідно з пп. 20.1.7 НК, податківцям надано право вимагати від платника податків виготовлення копій необхідних документів безкоштовно. Якщо ж платник податків відмовляється надати копії документів, співробітники податкової повинні скласти акт довільної форми про це відмову, в якому зазначаються посада, прізвище, ім'я, по батькові платника податку (його представника) та перелік документів, у наданні копій яких відмовлено.
   
   
Цей акт є підставою для накладення на платника податків штрафу у 510 грн, а при повторному скоєнні протягом року такого ж порушення - 1020 грн. Також варто врахувати, що якщо до закінчення перевірки або протягом 3 робочих днів з моменту отримання акта перевірки платник податків не надає до податкової документи, що підтверджують показники, відображені в податковій звітності, вважається, що цих документів у нього на момент складання звітності і в помині не було.
   
   
Якщо ж платник податків все-таки вирішив надати до податкової копії документів, потрібно розуміти, що доказом такого надання є опис, підписана посадовою особою податкової та платником податків. Тому потрібно наполягати на повному складанні такого опису і вказувати в ній весь перелік документів, навіть якщо їх мільйон. Копію такого опису податківці повинні видати перевіряється платнику податку.
   
   
Оригінали ж первинних фінансово-господарських, бухгалтерських та інших документів передачу перевіряючим не підлягають - якщо, звичайно, не проводиться їх виїмка в порядку, передбаченому ст. 178 КПК. Виїмка оригіналів первинних фінансово-господарських та / або бухгалтерських документів проводиться лише на підставі постанови судді. Якщо ж сталося так, що в результаті виїмки в порядку провадження слідчих дій у ході кримінального процесу оригіналів яких-небудь документів на момент перевірки у платника податків немає, а податківці їх вимагають, надати протягом 3 днів для перевірки копії цих документів або забезпечити доступ до них зобов'язаний не платник податків, а співробітники правоохоронних або інших органів, які ці документи вилучили.

Коментарі