Завантаження...
Реєстрація
TwitterFacebookВКонтакте
Підпишіться на наші RSS новини.
UARU

Новини: Бухгалтерські документи як предмет судового розгляду - практичні поради

    Визнання зобов'язань (правочинів) недійсними лишається однією з найбільш поширених i складних категорій судових спорів.Окремим правовим інститутом за підставами та наслідками слід вважати визнання недійсними податкових документів, зокрема податкових накладних.
   
    Останнім часом певного поширення набуває подання податковими органами позовів про визнання недійсними не лише договорів як однієї з форм зобов'язань (у цивільному праві – правочинів), а й деяких інших документів правового характеру.
   
    Основною тенденцією у цій категорії спорів стало визнання недійсними навіть деяких бухгалтерських документів.
   
    Цікавий судовий прецедент нещодавно відбувся у Херсонському окружному адміністративному суді (далі – адміністративний суд). Суб’єкт господарювання звернувся з адміністративним позовом про визнання недійсними податкових повідомлень – рішень, за якими йому визначено зобов’язання з податку на прибуток у сумі 14 млн.грн. та податку на додану вартість - 9 млн.грн.
   
    Податковою інспекцією визнано, що надані при перевірці первинні документи не відповідають ознакам первинних документів, на підставі яких ведеться бухгалтерський облік. Товарно-транспортні накладні на поставку товарів складено з порушенням встановленого порядку, а саме:
   
    не зазначено перевізника товару та місце завантаження товару, що унеможливлює підтвердження факту перевезення такого товару.
   
    При розгляді справи адміністративний суд дійшов таких висновків:
   
    - наявність у платника податку (позивача у справі) видаткових та податкових накладних з ПДВ, виданих продавцями товару, та оплата вартості товару не є достатніми підставами для формування витрат та податкового кредиту з ПДВ;
   
    - платник податків під час проведення перевірки надав ревізорам товарно-транспортні накладні, які містили суттєві недоліки (зазначені вище).

   
    Отже, суд виніс рішення щодо правомірності дій органу ДПС по визначенню позивачу зобов’язань з ПДВ та податку на прибуток і відмовив платнику податків у задоволенні позовних вимог.
   
    Враховуючи зазначене, звертаємо увагу платників податків на те, що первинні документи повинні бути в наявності під час здійснення господарської операції та містити обов’язкові реквізити:
   
    - назву документа (форми),
   
    - дату і місце складання,
   
    - назву підприємства, від імені якого складено документ,
   
    - зміст та обсяг господарської операції, одиницю виміру господарської операції;
   
    - посади осіб, відповідальних за здійснення господарської операції та правильність ії оформлення,
   
    - особистий підпис або інші дані, що дають змогу ідентифікувати особу, яка брала участь у здійсненні господарської операції.

   
    Тобто, для надання юридичної сили і доказовості, первинні документи повинні складатися платником податків відповідно до вимог чинного законодавства.
   
    Згідно з пунктом 44.1 статті 44 Податкового кодексу України для цілей оподаткування платники податків зобов’язані вести облік доходів, витрат та інших показників, пов’язаних з визначенням об’єктів оподаткування та/або податкових зобов’язань, на підставі первинних документів, регістрів бухгалтерського обліку, фінансової звітності, інших документів, пов’язаних з обчисленням і сплатою податків і зборів, ведення яких передбачено законодавством.
   
    Крім того, Законом України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в України» встановлено вимоги до первинних документів, які є підставою для бухгалтерського обліку господарських операцій та податкового обліку.

Коментарі