Загрузка...
Регистрация
TwitterFacebookВКонтакте
Подпишитесь на наши RSS новости
UARU

Новости: Печатка на договорі: традиція чи необхідність?

   Так склалося, що в Україні наявність відтиску печатки на діловому документі стала не просто певним реквізитом, а перетворилась на своєрідний символ надійності та законності.
   
   ЩО КАЖЕ ЗАКОН?
   
   Відповідно до ст.207 Цивільного кодексу України правочин, який вчиняє юридична особа, підписується особами, уповноваженими на це її установчими документами, довіреністю, законом або іншими актами цивільного законодавства, та скріплюється печаткою. Так само це питання вирішується і в ст.181 Господарського кодексу України — господарський договір за загальним правилом викладається у формі єдиного документа, підписаного сторонами та скріпленого печатками.
   
   Необхідність наявності печатки на договорах та документах, що підтверджують їх виконання, встановлюється й деякими іншими нормативно-правовими актами.
   
   Технічні вимоги до розміщення відтиску печатки на документах, включаючи договори, встановлені у п.5.26 ДСТУ 4163-2003 "Вимоги до оформлювання документів". Відбитком печатки організації засвідчують на документі підпис відповідальної особи. Пе релік документів, на які ставлять відбиток печатки, визначає організація на підставі нормативно-правових актів. Його подають в інструкції з діловодства організації. Відбиток печатки ставлять так, щоб він охоплював останні кілька літер назви посади особи, яка підписала документ. Цей стандарт поширюється на організаційно-розпорядчі документи — постанови, розпорядження, накази, положення, рішення, протоколи, акти, листи тощо, створювані в результаті діяльності, у тому числі й підприємств, установ, організацій та їх об"єднань усіх форм власності.
   
   Донедавна порядок виготовлення і використання печаток підприємств та організацій встановлювався наказом МВС України №17 від 11.01.99 (наступними змінами і доповненнями). Цей наказ (Інструкція) містив низку важливих положень, що, зокрема, використовувалися й судами під час розгляду відповідних спорів. Так, у п. 3.4.1. передбачалося, що відповідальність і контроль за дотриманням порядку зберігання печаток і штампів, а також законністю користування ними покладається на керівників підприємств, установ і організацій, господарських об"єднань, суб"єктів господарської діяльності.
   
   Контроль за виготовленням, зберіганням та використанням печаток і штампів також покладався на канцелярії та осіб, відповідальних за діловодство (у разі наявності таких). При зміні керівника печатки і штампи мали передаватись новопризначеному керівнику за актом.
   
   Керівники підприємств, установ і організацій, господарських об"єднань, суб"єктів підприємницької діяльності, інших організаційних форм підприємництва, діяльність яких передбачена чинним законодавством України, у разі потреби могли своїм наказом покласти відповідальність за зберігання і користування печатками і штампами на одного з безпосередньо підлеглих їм працівників.
   
   У п.3.2.6. було встановлено, що підприємства, установи, організації, господарські об"єднання, суб"єкти підприємницької діяльності, об"єднання громадян, суб"єкти господарювання однієї з інших організаційних форм підприємництва можуть мати тільки по одному примірнику основної каучукової або металевої печатки.
   
   Втім, якщо в діяльності зазначених організацій недостатньо використання однієї печатки, то є припустимим — відповідно до наказу, розпорядження або рішення по них — виготовлення додаткових печаток з цифрами "1", "2" і т.д., а також простих круглих печаток та різних штампів для секретаріатів, канцелярій тощо. Управління справами і канцелярії, секретаріати мають право замовляти ще й круглу печатку для пакетів.
   
   Таким чином, донедавна мали досить чітку і конкретну регламентацію використання печаток у господарській діяльності. На жаль, наказом МВС від 11.01.2011 № 5 вищенаведений наказ, а відтак і встановлений ним порядок використання печаток, були скасовані з посиланням на постанову КМУ від 29.12.2010 № 1216, а також з метою приведення нормативно-правових актів МВС, що регламентують діяльність дозвільної системи, у відповідність з чинним законодавством. Йдеться про виконання програми загальної дерегуляції господарської діяльності.
   
   За таких умов можна дійти висновку, що тепер виготовлення печаток для підприємств вже не потребує необхідних раніше дозволів. Хто тепер має відповідати за використання печатки на підприємстві, також стає незрозумілим. Більше того, зараз пропонується "для полегшення відкриття та ведення бізнесу" взагалі скасувати обов"язкове застосування печаток. За інформацією прес-служби КМУ, відповідний законопроект був схвалений на засіданні Кабінету Міністрів 31 серпня. За словами першого віце-прем"єра, законопроект дозволяє добровільне використання печаток суб"єктами господарювання, що дасть можливість спростити і здешевити процедуру відкриття нового підприємства.
   
   СТАВЛЕННЯ ДО ПЕЧАТОК У СУДАХ
   
   За матеріалами судової практики, у судах поки що зберігається повага до відтисків печаток на документах, що стали предметом судового розгляду.
   
   Так, у постанові Вищого господарського суду України (далі — ВГСУ) від 1.06.2010 у справі №14/361 зазначається з цього приводу наступне.
   
   Позивач просив суд визнати спірний договір недійсним. Позивач піддав сумніву справжність підпису на договорі генерального директора товариства позивача, посилаючись на те, що директор не пригадує обставин, при яких укладався цей договір. У зв"язку з чим позивач заявив клопотання про призначення почеркознавчої експертизи. Відхиляючи доводи позивача про несправжність підпису на договорі, суди двох інстанцій підставно виходили з того, що підпис скріплений печаткою товариства. Обґрунтовано прийнято до уваги судами й той факт, що позивач не посилається на незаконне використання печатки товариства, на наявність службового розслідування за фактом незаконного використання печатки. Не надано позивачем і доказів звернення до правоохоронних органів стосовно обставин, на які посилається позивач в обґрунтування своїх вимог.
   
   У постанові ВГСУ від 11.10.2011 у справі №18/1042/11 суд взяв за основу своїх висновків видаткову накладну, підписану сторонами у справі та скріпленою печатками підприємств.
   
   У постанові ВГСУ від 5.10.2011 у справі №5013/552/11 суд послався на вищезгадану ст. 207 ЦК України, згідно з якою правочин, який вчиняє юридична особа, підписується особами, уповноваженими на це її установчими документами, довіреністю, законом або іншими актами цивільного законодавства, та скріплюється печаткою.
   
   Далі ВГСУ зазначає наступне. Дійшовши висновку про те, що виконавчий комітет міської ради не є стороною оспорюваних договорів, суди не врахували положення вищевказаної норми та не встановили, печаткою якої юридичної особи вони скріплені.
   
   Таким чином, поки роль печаток на письмових доказах у суді лишається незмінною.
   
   Поряд з цим, сама по собі відсутність відтиску печатки на договорі судами не розглядається як безумовна підстава для визнання цих договорів недійсними. Так, у постанові ВГСУ від 7.06.2011 у справі №8/151 зазначається наступне. Позивач стверджує, що спірний договір укладено з порушенням визначеної законом письмової форми, у зв"язку з чим цей договір має бути визнаний недійсним як такий, що не відповідає вимогам ч. 4 ст. 203 ЦК України. За результатами судово-технічної експертизи документів встановлено, що відтиск печатки, який знаходиться на спірному договорі, нанесений не тією печаткою, вільні зразки відтисків якої надані для порівняльного дослідження. ВГСУ вважає вірними висновки судів попередніх інстанцій, що цивільним законодавством не пов"язується недійсність договору з наявністю чи відсутністю на договорі печатки юридичної особи.
   
   А ЯК ЗА КОРДОНОМ?
   
   Якщо взяти кіпрський закон про компанії, то там про печатки вказано наступне. Ввводиться поняття корпоративної печатки. Втім, письмові угоди, які раніше мали підписуватися під корпоративною печаткою компанії, тепер можуть підписуватися і без такої печатки. Однак відтиск корпоративної печатки проставляється в документах, якщо це передбачено статутом компанії. Незважаючи на ці поправки про використання корпоративної печатки компанії, сертифікати акцій і варранти пред"явницькі на акції, випущені компанією, повинні мати корпоративну печатку компанії згідно з відповідними положеннями Закону. Також, якщо кіпрська компанія має окрему спеціальну печатку для використання за кордоном, що відрізняється від корпоративної печатки, і компанія уповноважує будь-яких представників використовувати саме вищезгадану спеціальну печатку, то письмовий дозвіл компанії на використання цієї печатки має бути скріплений корпоративною печаткою. Повертаючись до України, зазначимо, що лише практика та життя покажуть, до чого призведе скасування у нас печаток.

Комментарии