Загрузка...
Регистрация
TwitterFacebookВКонтакте
Подпишитесь на наши RSS новости
UARU

Новости: Як підприємству розрахувати ліміт залишку готівки в касі

   Відповідно до пунктів 5.2 - 5.3 Положення про ведення касових операцій у національній валюті в Україні, затвердженого постановою Правління Нацбанку України від 15.12.04 № 637, із змінами і доповненнями, ліміт залишку готівки в касі встановлюється підприємствами самостійно на підставі розрахунку відповідного середньоденного показника (надходження готівки до каси або її видачі з каси, за рішенням керівника підприємства).
   
   Згідно з додатком 8 Положення розрахунок ліміту залишку готівки в касі складається наступним чином:
   
   1) Визначається сума готівкової виручки, фактично отриманої за три будь-які місяці поспіль з останніх дванадцяти, що передують строку встановлення (перегляду) ліміту каси.
   
   При цьому, слід врахувати, що згідно з п.1.2 Положення до готівкової виручки в цьому випадку належать кошти, отримані від реалізації продукції, товарів, робіт, послуг та позареалізаційні надходження. До останніх належать всі надходження, які можуть очікувати підприємство. Зокрема, до позареалізаційних надходжень належать: - надходження від продажу іншого майна: основних фондів, нематеріальних активів, продукції допоміжного та обслуговуючого виробництв; - платежі за надане в оренду майно, роялті; - кошти, отримані від погашення дебіторської заборгованості, зокрема, і за позиками, що надані підприємством; - безоплатно одержані кошти; - відшкодування матеріальних збитків; - внески до статутного капіталу; - дохід (проценти) від володіння корпоративними правами; - повернення невикористаних підзвітних сум).
   
   2) Розраховуються середньоденні надходження за цей період (для цього визначену вище тримісячну готівкову виручку, яка надійшла до каси підприємства, ділять на кількість робочих днів підприємства за три місяця).
   
   3) Встановлюється сума, виплачена готівкою з каси за три будь-які місяці поспіль з останніх дванадцяти, що передують строку встановлення (перегляду) ліміту каси. До таких виплат належать готівкові виплати на різні потреби, а також на відрядження (крім виплат, пов'язаних з оплатою праці, пенсій, стипендій, дивідендів), зокрема, належать наступні виплати: - виплачені на відрядження; - видані під звіт для придбання будь - якого майна чи оплати робіт та послуг; - внесені на поточний рахунок; - видані позики; - витрачені на інші потреби.
   
   4) Підраховується середньоденна видача готівки за тримісячний період (при цьому ділять показник, визначений у попередньому пункті, на кількість робочих днів підприємства у вибраному періоді).
   
   5) Ліміт каси підприємства встановлюють на підставі розрахунку середньоденного надходження готівки до каси або її середньоденної видачі з каси, за рішенням керівника підприємства або уповноваженої ним особи.

Комментарии