Завантаження...
Реєстрація
TwitterFacebookВКонтакте
Підпишіться на наші RSS новини.
UARU

Новини: Чергові зміни П (С) БО

 Недаремно кажуть, що нове – це добре забуте старе. Підприємства повертаються до старого порядку визначення собівартості за прямими та загальновиробничими витратами. Такі зміни стали наслідком набрання чинності Законом України N 3609-VI від 07.07.2011 р. За ним, з 01.08.2011 р. до складу собівартості додалися загальновиробничі витрати (раніше їх відносили до складу інших витрат), які відносяться на собівартість виготовлених та реалізованих товарів, виконаних робіт, наданих послуг відповідно до П(С)БО.
   

   Поглянемо, яких змін зазнали нормативні документи у зв’язку з "ротацією" загальновиробничих витрат.
   
   П(С)БО 3 "Звіт про фінансові результати":
   
   - у формі N 2 "Звіт про фінансові результати" виключено рядок 045 "Загальновиробничі витрати". Нагадаємо, цей рядок з’явився не так давно згідно з наказом Мінфіну N 372 від 18.03.2011 р. Як передбачалося цими змінами, розрахунок собівартості проводився за прямими витратами, які підприємство мало відображати у рядку 040 Звіту про фінансові результати. Відповідно у рядку 045 слід було показувати загальновиробничі витрати.
   
   П(С)БО 16 "Витрати":
   
   - виключено п. 11.1 цього стандарту. Він був присвячений визначенню собівартості за прямими витратами, пов'язаними з виробництвом продукції, виконанням робіт, наданням послуг. За таким підходом, витрати до складу собівартості продукції (робіт, послуг) включалися з урахуванням вимог податкового законодавства, а інформація про суму загальновиробничих витрат мала розкриватися у Звіті про фінансові результати (ф. N 2) окремою статтею ( даний рядок (045) виключено, див. вище).
   
   П(С)БО 25 "Фінансовий звіт суб’єкта малого підприємництва" :
   
   - визначає новий підхід до заповнення статті "Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)". У ній показується виробнича собівартість реалізованої продукції (робіт, послуг) та/або собівартість реалізованих товарів, визначена відповідно до П(С)БО 16 "Витрати". Відповідно зі складу статті "Інші операційні витрати" виключили загальновиробничі витрати.
   
   Інструкція про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов’язань і господарських операцій підприємств і організацій (наказ Мінфіну N 291 від 30.11.99 р.):
   
   - нею не передбачено можливості списувати загальновиробничі витрати ( Кт рахунку 91) у Дт рахунку 79 "Фінансові результати". Тобто, повертаємося до звичного для нас способу включення загальновиробничих витрат до собівартості продукції (Кт рахунку 91 у Дт рахунку 23 або 90).
   
   План рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов’язань і господарських операцій суб’єктів малого підприємництва (наказ Мінфіну N 186 від 19.04.2001 р.):
   
   - доповнено рахунком "91 Загальновиробничі витрати", який призначається для обліку та узагальнення інформації про накладні виробничі витрати на організацію та управління виробництвом, а також витрати на утримання та експлуатацію машин і устаткування.
   
   Крім цього, змін зазнали:
   
   П(C)БО 2 "Баланс":
   
   - форму N 1 "Баланс" доповнено новим рядком - 231 "у тому числі в касі", у якому наводиться сума наявної готівки в касах підприємства. Але фактично цей рядок обміняв статус "вписуваного" на статус "постійного";
   
   - уточнено, що при складанні балансу та відповідних форм фінансової звітності підприємств з урахуванням показників окремого балансу та відповідних форм окремої фінансової звітності інформація про внутрішньогосподарські розрахунки (взаємні зобов’язання у рівній сумі) не наводиться.
   
   П(С)БО 29 "Фінансова звітність за сегментами":
   
   - зазначено, що дія цього положення поширюватиметься на підприємства, які здійснюють виробництво, транспортування, постачання теплової енергії та надають послуги з централізованого водопостачання та водовідведення.
   
   Положення бухгалтерського обліку "Податкові різниці":
   
   - уточнено дату набрання чинності цього положення. Це станеться 01.01.2013 р. ( приведено у відповідність із ПКУ).
   
   ----------------------
   
   Наказ Міністерства фінансів України "Про затвердження Змін до деяких нормативно-правових актів Міністерства фінансів України з бухгалтерського обліку" (N 1204 від 26.09.2011 р.)
   
   Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 12.10. 2011 р. за N 1181/19919
   
   Дата набрання чинності: з дня офіційного опублікування.

Коментарі