Завантаження...
Реєстрація
TwitterFacebookВКонтакте
Підпишіться на наші RSS новини.
UARU

Новини: Надбавка за знання іноземної мови

   Деякі працівники підприємства, робота яких пов'язана зі спілкуванням з партнерами іноземних компаній, а також працівники готелів, що виконують одну з основних функцій у сфері обслуговування туристів, в т. ч. іноземних, щодо забезпечення їх сучасним житлом і побутовими послугами, вимагають знання іноземних мов. У зв'язку з цим працівникам за знання та використання іноземних мов у роботі керівництво виплачує надбавку відповідно до чинного законодавства. Особливості встановлення, нарахування та відображення її в обліку та звітності представлено в даній статті.
   
    
Підприємства, керуючись ст. 97 КЗпП, самостійно встановлюють надбавку працівникам за знання та використання в роботі іноземної мови в колективному договорі (докладніше в статті "Доплати до заробітної плати: відображення у витратах"). Генеральною угодою надбавка за знання та використання в роботі іноземної мови не передбачена. 
   
   
Колективним договором підприємства визначається перелік посад, за якими може виплачуватися надбавка, умови, порядок впровадження і її розміри.
   
   
Для наочності надання надбавки за знання та використання в роботі іноземної мови розглянемо на прикладі ведення готельного господарства.
   
    
Встановлення надбавки за знання та використання в роботі іноземної мови.
   
   
Готельне господарство є важливою складовою туристичної діяльності. Саме готельні підприємства надають послуги з розміщення гостей шляхом надання номерів (місць) для тимчасового проживання у готелі, а також проводять іншу діяльність, пов'язану з розміщенням та тимчасовим проживанням.
   
   
Готельна послуга складається з основних і додаткових послуг (бронювання номерів, побутові послуги (прання, прасування, хімчистка і т. д.), послуги зв'язку та Інтернету, надання медичного обслуговування, організація екскурсійних програм і т. д.), які надаються споживачу при розміщенні та проживанні в готелі.
   
   
Пунктом 1.3 Правил № 19 також визначено, що основні послуги - це обсяг послуг готелю (проживання, харчування тощо), які включаються в ціну номера (місця) і надаються споживачу згідно з укладеним договором, а додаткові послуги - обсяг послуг, які не належать до основних послуг готелю (надання послуг з розміщення, до яких належать послуги з обслуговування номера, харчування (ресторанного обслуговування), із зберігання майна і багажу гостя, інші послуги), замовляються та сплачуються споживачем додатково за окремим договором. Без додаткової оплати готель зобов'язаний надавати послуги, передбачені п. 4.8 Правил № 19.
   
   
Тому доцільно знати іноземні мови працівникам готелів, оскільки вони постійно зайняті обслуговуванням гостей, в т. ч. іноземних, а також працівникам, обов'язки яких передбачають контакти з іноземними партнерами та / або роботу з документами, складеними на іноземній мові (юристи, бухгалтери, керівники іноземних компаній і т. д.).
   
   
Знання працівником іноземної мови підтверджується відповідним документом, що засвідчує відповідність цих знань державним стандартам (диплом про освіту (закінчення інституту іноземних мов, факультету іноземних мов університету, інституту, зарубіжних вузів), сертифікат або посвідчення, видані відповідними навчальними закладами).
   
   
Диплом або посвідчення дає право на отримання надбавки протягом п'яти років. У подальшому працівники, які отримують ці надбавки для підтвердження права на них повинні здавати іспити.
   
   
Встановлювати надбавки працівникам готелів, які володіють іноземними мовами і застосовують їх повсякденно в практичній роботі, можливо в диференційованих розмірах, наприклад:
   
   
• за кількість мов: знання однієї мови - 10%; двох і більше - 15% ставки (посадового окладу);
   
   
• за знання певної іноземної мови: англійської, німецької, польської - 10%; східного, фінської або африканської - 15%; китайського, японського - 25% від ставки (посадового окладу).
   
   
Виплата ж надбавки за знання іноземної мови, наприклад, перекладачам, є, щонайменше, безглуздою, оскільки це знання входить в їхні прямі (посадові) обов'язки.
   
    
Відображення доплат в обліку та звітності.
   
   
Порядок відображення в бухгалтерському обліку господарських операцій суб'єктами господарської діяльності в сфері обслуговування незалежно від організаційно-правової форми та форми власності здійснюється відповідно до вимог Закону № 996 та П (С) БО.
   
   
Питання організації бухгалтерського обліку готельного підприємства вирішується власником або уповноваженим органом (посадовою особою) відповідно до законодавства та установчих документів.
   
   
Підприємство самостійно визначає облікову політику, форму бухгалтерського обліку, затверджує правила документообігу і технологію обробки облікової інформації, додаткову систему рахунків і регістрів аналітичного обліку, об'єкти і періодичність проведення інвентаризації активів і зобов'язань.
   
   
П. 1 ст. 9 Закону № 996 встановлено, що підставою для бухгалтерського обліку господарських операцій є первинні документи, які фіксують факти здійснення господарських операцій, форми та перелік яких визначаються нормативними актами.
   
   
Інформація, яка міститься в прийнятих на облік первинних документах, систематизується на рахунках бухгалтерського обліку, у регістрах синтетичного й аналітичного обліку.
   
   
Оскільки основною діяльністю готелів є надання послуг, то облік операцій з їх надання є аналогічним обліку операцій з надання звичайних послуг.
   
   
П. 11 П (С) БО 16 визначено, що перелік і склад статей калькулювання виробничої собівартості готельних послуг встановлюються самим підприємством.
   
   
Відповідно до п. 138.8 ПКУ суми прямих витрат на оплату праці, прямо пов'язаних з виробництвом реалізованих товарів, виконанням робіт, наданням послуг, включаються до їх собівартості. Відповідно прямі витрати на оплату праці складаються із заробітної плати та інших виплат працівникам, зайнятим у виробництві продукції, виконання робіт або надання послуг, які можуть бути безпосередньо віднесені на конкретний об'єкт витрат (пп. 138.8.2 ПКУ і п. 13 П (С) БО 16).
   
   
Так, витрати і собівартість готельних послуг формуються відповідно до норм П (С) БО 16, а доходи - П (С) БО 15.
   
   
Витрати готельних підприємств полягають, зокрема, з витрат на оплату праці обслуговуючого персоналу, включаючи ОСВ та ПДФО (пп. 164.2.1 ПКУ), а суми виплаченої надбавки працівникам, які перебувають з ним у трудових відносинах, включаються до складу витрат підприємства на підставі п . 142.1 ПКУ.
   
   
У бухгалтерському обліку собівартість готельних послуг формується на рахунку 23 "Виробництво", до якого можуть відкриватися окремі субрахунки, наприклад, якщо готель має окремі підрозділи (ресторан, хімчистку, перукарню і т. д.)
   
   
За кредитом рахунка 23 собівартість готельних послуг списується на субрахунок 903 "Собівартість реалізованих робіт і послуг". Облік інших витрат операційної діяльності готелю ведеться на рахунках 91, 92, 93, 94. Такі витрати відносяться безпосередньо на зменшення фінансового результату в періоді їх виникнення.
   
   
Приклад.
   
   
У готелі "Сонячне сяйво" адміністратору відповідно до колективного договору нарахована надбавка за знання та використання в роботі англійської мови в розмірі 10% і японської - 25%. Заробітна плата працівника становить 7000 грн. Права на застосування ПСП працівник не має (пп. 169.4.1 ПКУ). Нарахування ОСВ на фонд оплати праці в залежності від класу професійного ризику виробництва складає - 36,76%. Нарахування та виплата зарплати адміністратора готелю та доплати за знання та використання в роботі іноземних мов представлено в таблиці.

Таблиця

№ п/п

Зміст господарської операції

Бухгалтерський облік

Податковий облік, грн.

Рядок і шифр в додатку до Декларації

Дт

Кт

Сума, грн.

Доходи

Витрати

 

Нарахована зарплата

23

661

7000

-

-*

-*

1

Нараховано доплату за знання та використання в роботі англійської мови

23

661

700

-

-*

-*

2

Нараховано доплату за знання і використання в роботі японської мови

23

661

1750

-

-*

-*

3

Утримано ОСВ (3,6%)

661

651

340

 

 

 

4

Утримано ПДФО (15%)

661

641

1366,5

-

-

-

5

Нараховано ОСВ на суму доплати (36,76%)

92

651

3473,82

-

-*

-*

6

Перераховано ПДФО

641

311

1366,5

-

-

-

7

Перераховано ОСВ

651

311

3813,82

-

-

-

8

Виплачена зарплата

661

301

7743,5

-

-

-

* У рядку 05.1.2 (ОСВ – у рядку 05.1.12) додатку СВ витрати, що формують собівартість реалізованих товарів, виконаних робіт, наданих послуг, визнаються витратами того звітного періоду, в якому визнано доходи від виконання

Правовий глосарій:
   
    1. КЗпП - Кодекс законів про працю від 10.12.71 р.
   
    2. НКУ - Податковий кодекс України від 02.12.2010 р. 2755-VI.
   
    3. Закон 996 - Закон України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" від 16.07.99 р. 996-XIV.
   
    4. Правила № 19 - Правила користування готелями й аналогічними засобами розміщення та надання готельних послуг, затверджені наказом Держтурадміністрації від 16.03.2004 р. № 19.
   
    5. П (С) БО 15 - Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 15 "Дохід", затверджене наказом Мінфіну від 29.11.99 р. 290.
   
    6. П (С) БО 16 - Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 16 "Витрати", затверджене наказом Мінфіну від 31.12.99 р. 318.

Коментарі