Завантаження...
Реєстрація
TwitterFacebookВКонтакте
Підпишіться на наші RSS новини.
UARU

Новини: Якими первинними документами потрібно підтверджувати виробничу собівартість?

Витрати, що враховуються при визначенні об'єкта оподаткування, визнаються на підставі первинних документів, обов'язковість ведення яких передбачена правилами бухгалтерського обліку (п. 138.2 Податкового кодексу).
   
   
Залежно від виду витрат можна виділити такі документи:
   
   
- Прямі матеріальні витрати: лімітно-забірна картка типової форми № М-8 та М-9, акт-вимога на заміну (додатковий відпуск) матеріалів типової форми № М-10, накладна-вимога на відпуск (внутрішнє переміщення) матеріалів типової форми № М-11 (затверджені наказом Мінстату від 21.06.96 р. № 193) та ін;
   
   
- Прямі витрати з оплати праці: розрахунково-платіжна відомість працівника типової форми № П-6, розрахунково-платіжна відомість (зведена) типової форми № П-7, табель обліку використання робочого часу типової форми № П-5 (затверджено наказом Держкомстату від 05.12 .08 р. № 489) та ін;
   
   
- Амортизація виробничих основних засобів і нематеріальних активів: відомість нарахування амортизації (як правило, розробляється на підприємстві самостійно);
   
   
- Загальновиробничі витрати: відомість розподілу загальновиробничих витрат (зразок у додатку 1 до П (С) БО 16);
   
   
- Інші прямі витрати: акти виконаних робіт (придбаних послуг), рахунки і розрахунок спожитих послуг, авансові звіти про використання коштів, виданих на відрядження або під звіт, страхові поліси, бухгалтерські довідки про списання та нарахування інших витрат.
   
   
Дані перелічених первинних документів переносяться в документи зведеного (узагальнюючого) обліку витрат виробництва. Мета - узагальнити витрати за замовленнями, видами продукції, цехах, за статтями калькуляції для складання фактичної (звітної) калькуляції собівартості продукції.
   
   
Зведеними документами можуть бути:
   
   
- Відомості обліку матеріальних витрат за видами продукції, замовленнями;
   
   
- Відомості розподілу за видами продукції (за замовленнями всередині цеху, переділу): прямих матеріальних витрат, витрат на оплату праці, інших прямих витрат, витрат допоміжних виробництв, амортвідрахувань, загальновиробничих витрат і т. п.;
   
   
- Зведені відомості (картки) обліку витрат на виробництво за видами продукції.
   
   
Перераховані зведені первинні документи підприємство може складати в довільній формі, але дотримуючись вимог до складання первинних документів.

Коментарі