Загрузка...
Регистрация
TwitterFacebookВКонтакте
Подпишитесь на наши RSS новости
UARU

Новости: Реєстрація бізнесу онлайн

Відтепер будь-яка людина зможе створити своє підприємство, не виходячи з дому. Для цього необхідний лише доступ до мережі Інтернет
   
   
Не так давно директор Світового банку у справах України, Білорусі та Молдови Мартін Райзер повідомив, що Україна посідає 145 місце в світі за простотою ведення бізнесу (всього в рейтингу бере участь 181 країна). Чи не правда, показово? Причому в цьому рейтингу нас обійшла навіть Білорусь з усіма її економічними труднощами. Йдеться про оцінку питань оподаткування, захисту інвесторів, про питання відкриття і закриття бізнесу і т. д. Але Україні намагається виправити ситуацію, що склалася.
   
   
І ось 12 вересня 2011 набув чинності наказ Мін'юсту від 19.08.2010 № 2010 / 5 "Про затвердження Порядку подання та обігу електронних документів державному реєстратору" (далі - Порядок). Цим Порядком встановлено загальні принципи подання електронних документів для проведення державної реєстрації юридичних та фізичних осіб-підприємців з використанням телекомунікаційних мереж загального користування та обігу цих документів.
   
   
А як у них?
   
   
Питання електронної реєстрації початку ведення бізнесу за кордоном вирішуються вже давно і успішно. Більш того, деякі країни пішли шляхом створення так званих електронних урядів. При цьому особиста взаємодія між державою та заявником мінімізовано за рахунок використання інформаційних технологій.
   
   
Під електронним урядом розуміють IТ-спосіб надання інформації і надання вже сформованого набору державних послуг громадянам, бізнесу, різним держорганам та їх чиновникам.
   
   
По суті, це система електронного документообігу в державному управлінні, заснована на автоматизації всіх управлінських процесів в масштабах країни. Вона дозволяє істотно підвищити ефективність державного управління та знизити витрати соціальних комунікацій для кожного члена суспільства.
   
   
У 2000 р. почали реалізацію подібної програми США. Проект FirstGov об'єднав 20 тис. сайтів держорганів різних рівнів. А до 2005 р. був створений єдиний сайт, через який жителі всієї країни можуть за допомогою Інтернет звертатися як у федеральні органи, так і органи управління штатів і міст. В цей же час у Великобританії почала реалізовуватися програма E-citizen, e-business, e-government ("Електронний громадянин, електронний бізнес, електронний уряд"). Вона передбачає використання різноманітних засобів телекомунікацій (Інтернет, мобільного зв'язку, цифрового телебачення, різних call-центрів) для надання всіх видів електронних державних послуг. Зокрема, через Інтернет можна отримувати довідки та документи, направляти скарги і заяви, заповнювати податкову звітність і отримувати відповідну реакцію в режимі on-line.
   
   
Більше того, в епоху глобалізації з'явилася необхідність створення електронних урядів на рівні великих міждержавних утворень. Наприклад, в Євросоюзі розроблений план дій на 2011-2015 рр.. по формуванню єдиного для ЄС електронного уряду. Цей план визначає пріоритетні області з формування для громадян європи відкритої і гнучкої системи персоніфікованих послуг електронного уряду на місцевому, регіональному, національному та загальноєвропейському рівнях.
   
   
Що таке унікальний ідентифікатор
   
   
Як бачимо, весь світ прагне до перенесення відносин між державою і суспільством у віртуальний простір. Причому це стосується практично всіх сфер державно-соціальної взаємодії. Україна, звичайно, поки до цього далеко, однак певні кроки, нехай точкові, в цьому напрямку вже робляться. До таких можна віднести, наприклад, використання електронного цифрового підпису, ряд норм Податкового кодексу, що дозволяють подавати податкову звітність в електронному вигляді, поява у платників податків можливості з початку наступного року отримувати податкові консультації в електронному вигляді (п. 52.3 ст. 52 НК). Крім того, в Україні діє ЗУ "Про електронні документи та електронний документообіг".
   
   
Розглянутий Порядок також спрямований на переведення відносин між державою та бізнесом у русло інформаційних технологій. Відзначимо, що раніше відповідні зміни були внесені в Закон "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців". А самим Порядком, як уже говорилося, встановлені загальні принципи подачі документів для держреєстрації, а також висвітлені питання документообігу при проведенні держреєстрації таким способом.
   
   
У зв'язку з цим встановлено спеціальний понятійний апарат. Зокрема, цікавий новий термін: унікальний ідентифікатор. По суті, це спеціальний код, за допомогою якого заявник може на веб-сайті спеціально уповноваженого органу з питань реєстрації (на сьогоднішній день це Державна реєстраційна служба) знайомитися з інформацією про стан розгляду поданих документів, а також отримувати документи, спрямовані йому держреєстратором. Цей код надсилається заявникові держреєстратором після прийняття документів до розгляду.
   
   
Слід звернути увагу, що документи можуть подаватися як особисто заявником, так і через нотаріуса. У зв'язку з цим внесено відповідні зміни до Інструкції про порядок вчинення нотаріальних дій нотаріусами України, затвердженої наказом Мін'юсту від 03.03.2004 № 20 / 5. Ніяких інших вказівок на те, ким можуть бути подані документи, Порядок не містить. Однак інститут представництва (гл. 17 ЦК України) ніхто не відміняв, тому можна припустити, що якщо особа представляє інтереси іншої особи по довіреності, подача їм документів держреєстратору не буде перешкодою для їх прийняття та розгляду.
   
   
Подача документів повинна здійснюватися за правилами, встановленими Порядком.
   
   
Реєстраційна картка заповнюється за допомогою спеціальної програми для формування та подання документів. Ця програма розміщена на веб-сайті Державної реєстраційної служби.
   
   
Документи на паперових носіях повинні бути відскановані за правилами, встановленими Порядком (чорно-біле зображення, 150х150 точок на дюйм, глибина кольору - 4 біт, формат - компрессированний багатосторінковий TIFF). Подаються вони за допомогою тієї ж програми. При цьому вони повинні бути засвідчені електронним цифровим підписом (за винятком документа, що засвідчує повноваження уповноваженої особи). Якщо документи подаються нотаріусом, то саме він повинен завірити їх своїм електронним цифровим підписом.
   
   
Всі файли за допомогою зазначеної програми формуються в zip-архів, до якого також повинна бути включена опис документів (у неї, крім того, можуть включатися інші відомості, наприклад, реквізити рекомендованого листа, яким держреєстратору надсилається примірник установчих документів для проставлення відмітки про держреєстрацію) . Ця опис формується автоматично зазначеною програмою.
   
   
Сформований в zip архів направляється держреєстратору через веб-сайт. Після цього він проходить форматно-логічний контроль на наявність всіх необхідних документів. Якщо такий контроль успішно пройдений, заявнику автоматично надсилається повідомлення, а подані документи надходять держреєстратору. Якщо ж виявлені будь-які порушення вимог Порядку, заявнику надсилається відповідне повідомлення, а файли подальшій обробці не підлягають.
   
   
Тим же Порядком встановлено, що держреєстратори зобов'язані перевіряти надходження документів для держреєстрації не рідше двох разів на день. При відкритті електронних документів заявнику автоматично надсилається повідомлення про їх отримання держреєстратором. Далі державна реєстрація здійснюється відповідно до процедури, встановленої Законом "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців". Електронні документи розглядаються в порядку черговості їх надходження.
   
   
Особливості документообігу
   
   
Вся переписка (повідомлення про отримання документів держреєстратором, про залишення їх без розгляду, про відмову в проведенні держреєстрації) здійснюється в електронному вигляді. При цьому повідомлення про залишення документів без розгляду або про відмову в держреєстрації повинні бути завірені електронним цифровим підписом держреєстратора.
   
   
Виписка з Єдиного держреєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців надсилається заявнику у вигляді електронного документа, а також на паперовому носії рекомендованим листом.
   
   
Примірник оригіналу установчих документів з відміткою державного реєстратора про проведення держреєстрації відправляється заявнику рекомендованим листом після проведення держреєстрації, але не пізніше наступного робочого дня після отримання від заявника примірника оригіналу установчих документів.
   
   
Характеризуючи Порядок в цілому, потрібно зазначити, що він спрямований на реалізацію положень Закону "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців" щодо електронної реєстрації і являє собою опис процедури електронної держреєстрації бізнесу. Як бачимо, повністю відійти від паперових документів поки не вдалося. Втім, в реаліях сьогоднішнього часу це й неможливо - дуже вже ми далекі від повного переходу до інтерактивного спілкування з державою. Проте, введення встановлених Порядком правил електронної реєстрації здатне істотно полегшити життя вітчизняним бізнесменам, а в ряді випадків і захистити їх від несанкціонованого втручання в їхні справи третіх осіб.

Комментарии